top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. Als je gebruikt maakt van de diensten van Ertryckx Sofie Photography, erken je uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

 

1. Identificatie

Ertryckx Sofie Photography

Peter Benoitstraat 34 bus 3

3500 HASSELT

Telefoonnummer: +32 (0)499 74 93 23

ertryckxsofie97@gmail.com

www.ertryckxsofie.be

BTW: BE 1010595884

IBAN: BE62 9734 6683 4661

BIC: ARSPBE22

 

2. Definities

2.1 De fotograaf: Sofie Ertryckx van Ertryckx Sofie Photography, hierna genoemd ‘de fotograaf’

2.2 De klant: de persoon die de diensten van de fotograaf inhuurt

2.3 Foto, product, beeld, fotosessie, fotoshoot, huwelijksreportage, fotoreportage, preview: de online en offline diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft

 

3. Auteursrechten

3.1 Auteursrechten zijn ten alle tijden van toepassing. De foto’s blijven steeds intellectueel eigendom van de fotograaf.

3.2 Als klant geef je de fotograaf de toestemming om gemaakte beelden te delen via internet zoals sociale media, de website, etc. Dit voor commerciële of promotionele doeleinden. Indien je dit liever niet wenst, kan hier uiteraard van afgeweken worden, maar gelieve dit dan schriftelijk of via mail te laten weten vóór het reserveren van een fotoshoot.

3.3 Het is niet toegestaan de beelden, op welke manier dan ook, te wijzigen en/of filters of eigen bewerkingen toe te passen als je deze op internet plaatst.

3.4 De fotograaf beslist zelf welke foto’s aan de klant ter beschikking worden gesteld.

3.5 Er worden geen aanvullende bewerkingsverzoeken of correcties, die buiten de standaard bewerking vallen, aanvaard en uitgevoerd.

3.6 Bij een gratis fotosessie voor het willen uitbreiden van mijn portfolio of als gevolg van een winactie, stem je ermee in dat de foto’s online gedeeld zullen worden. Hier wordt niet van afgeweken.

 

4. Boekingen, prijzen, voorschotten en betalingen

4.1 Prijzen zijn uitgedrukt in euro.

4.2 Prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. Voor boekingen die gemaakt zijn vóór de prijswijziging en waarvan het voorschot betaald is, blijft de oude prijs van toepassing.

4.3 Boekingen komen pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van de fotograaf.

4.4 Er wordt voor alle fotoshoots 25% van het totaalbedrag als voorschot gevraagd. Je reservatie is pas definitief nadat de fotograaf het voorschot ontvangen heeft. Betalingen dienen te gebeuren via overschrijving naar het op de factuur vermeld bankrekeningnummer, dit ten laatste 7 dagen na ontvangst van de factuur.

4.5 Indien het voorschot voor een fotosessie niet tijdig betaald wordt, heeft de fotograaf het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder dat zij een schadevergoeding aan de klant verschuldigd is.

 

5. Aflevering van de foto’s

5.1 Foto’s worden afgeleverd tussen de 2 en 4 weken na het plaatsvinden van de fotosessie. Bij een huwelijksreportage is dit 4 tot 6 weken, maar krijg je binnen de week al wel een kleine preview.

5.2 Foto’s worden altijd bewerkt in de stijl van de fotograaf en in JPEG-formaat afgeleverd. De fotograaf zal nooit RAW-bestanden en onbewerkte beelden verkopen en/of afleveren.

 

6. Annuleringsvoorwaarden

6.1 Als je je fotoshoot wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk of via mail en dit tot dagen voor dat de fotoshoot zou plaatsvinden. Het voorschot kan niet terugbetaald worden.

6.2 Als er niet binnen de 7 dagen voor de geplande fotosessie geannuleerd wordt, is het verplaatsen van de fotosessie naar een latere datum enkel toegestaan met een geldige reden, bijvoorbeeld: ziekte, overlijden van een naast familielid… Dit moet steeds gestaafd worden (door bijvoorbeeld een doktersattest, rouwkaartje…)

6.3 Bij annulering zonder geldige reden, zal het voorschot niet terugbetaald worden en de fotosessie niet verplaatst worden.

6.4 De fotograaf kan een fotosessie annuleren en verplaatsen naar een latere datum mits een geldige reden: overmacht, ziekte van de fotograaf, overlijden van een naast familielid…

6.5 Een fotosessie wordt niet verplaatst omwille van koude, een bui of bewolkt weer.

6.6 Een fotosessie vindt altijd plaats op de vooraf afgesproken locatie en datum. Indien je te laat bent, zal deze tijd van de totaaltijd van de fotosessie af gaan.

6.7 Bij het niet komen opdagen voor een fotosessie, zal het betaalde bedrag niet terugbetaald worden.

7. Privacy

7.1 De fotograaf verwerkt de persoons- en contactgegevens die zij van de klant ontvangt. Deze verwerking dient voor de uitvoering van de overeenkomst. Als je gebruik maakt van de diensten van de fotograaf, erken je hiermee akkoord te gaan.

7.2 De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de GDPR-normen.

7.3 De klant is verantwoordelijk voor het correct en up-to-date doorgeven van zijn gegevens.

7.4 De klant heeft het recht te allen tijde zijn toestemming tot het verwerken van de persoons- en contactgegevens in te trekken. De fotograaf zal in dat geval de gegevens niet langer verwerken.

7.5 De fotograaf zal persoons- en contactgegevens niet doorgeven aan derden.

 

8. Algemeen

8.1 De geleverde prestaties van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

8.2 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan tijdens het vervullen van de opdracht, bijvoorbeeld als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.

8.3 De fotograaf kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of lichamelijke schade tijdens een fotosessie, bijvoorbeeld door vallen of uitglijden.

8.4 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging van eigendommen van de klant, vóór, tijdens of ná de fotosessie.

8.5 Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.

8.6 Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Hasselt.

bottom of page